URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXI/ 195 /06   
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249,  poz. 2104.
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

    §  1

W związku z:
Decyzją  PZU S.A. w Lublinie  Nr 267/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 700 zł.

Dział  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    1 700 zł
Rozdział 754  Ochotnicze straże pożarne 1 700 zł
   Środki na realizację zadania prewencyjnego 1 700 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 700 zł.

Dział  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    1 700 zł
Rozdział 754  Ochotnicze straże pożarne 1 700 zł
  Wydatki bieżące 1 700 zł

§  2

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

600   Transport i łączność 4 000
  60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  4 000
  Wydatki majątkowe    4 000

700   Gospodarka mieszkaniowa 4 000
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000
Wydatki majątkowe   4 000

750    Administracja publiczna   800
  75045  Komisje poborowe    800
  Wydatki bieżące    800

756    Dochody od osób prawnych, od osób
    fizycznych i od jednostek nieposiadających   
  osobowości prawnej oraz wydatki związane
  z ich poborem    800
  75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
  należności budżetowych    800
  wydatki bieżące 800
  w tym:
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.    800
 
801    Oświata i wychowanie    3 100
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  3 100
  Wydatki bieżące 3 100

854    Edukacyjna opieka wychowawcza    3 100   
85415   Pomoc materialna dla uczniów  3 100
  Wydatki bieżące 3 100 

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    18 000  18 000   
  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód   18 000
   Wydatki inwestycyjne 18 000
  90095   Pozostała działalność  18 000
   Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
   Z przeznaczeniem dla Podkarpackiego Zarządu
   Melioracji  i Urządzeń Wodnych na opracowanie
   dokumnetacji przedprojektowej pn. "Wariantowa
   koncepcja programowo-przestrzenna, ochrony
   przed powodzią zlewni rzeki Stobnica "    18 000

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 czerwca 2024r. 23:56:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.