XML
Petycja Patryk Janusz Król utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

PETYCJA
Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie:
- Młodzieżowej Rady Gminy.
Uzasadnienie
Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu gminy zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej.
Do petycji załączam projekt statutu.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej i/lub w Biuletynie Informacji Publicznej zawartych w formularzu moich danych osobowych (wyłącznie imienia i nazwiska) na potrzeby rozpatrzenia petycji.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Młodzieżowa_Rada_Gminy_-_Statut (1). Plik doc 24.29 KB
UCHWAŁA NR XLIV.264.2022. Plik doc 13.11 KB
przedłużenie terminu. Plik doc 12.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłDorota Mendyka - inspektor2022-08-01
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-07-28 13:22
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2022-11-15 08:11