XML
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

                                                   INFORMACJA


w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaradzu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:


- e-mail na adres gmina@domaradz.pl

- faxem na nr 13 43 47 041

- telefonicznie na nr 13 43 47 041

- drogą pocztową

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2012-04-13
Publikujący -