XML
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku Projekt roboczy - Konsultacje społeczne
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Domaradz!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy i uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Projektowane działania służą zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w przypadku wystąpienia problemów - szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych interwencji społecznych.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii. Prosimy również o zapoznanie się z załączonym Formularzem zgłaszania uwag, którego celem jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu 36-230 Domaradz 345) lub elektronicznie na adres: gopsdomaradz@interia.pl z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaradz do 2029 roku, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Domaradz (36-230 Domaradz 345) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2021-07-23
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-07-23 12:10
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2021-09-03 12:51