XML
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 
Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 zpóź.zm.)  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości   gruntowej  stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.
 
l.p. Oznaczenie nieruchomości (wieś , nr działki) Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku Termin płatności czynszu dzierżawnego Uwagi
1. 8095
Golcowa  
0,39ha Brak mpzp
Pod uprawy rolne
wg q pszenicy w danym roku Do 31 września każdego roku dzierżawy.  
 
 
 
 
 
Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz  sołectwie Golcowa       od  07 maj  2020 r.   do  29  maj 2020 rok  r.  informację  o wywieszeniu tego wykazu  podaje się na stronie internetowej  gmina@domaradz.pl. BIP  , oraz  w prasie lokalnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłMałgorzata Domaradzka - inspektor2020-05-12
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2020-05-12 12:20
Dodano do archiwum