URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Plany pracy komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr XXXI/189/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  27 marca  2006r.

w sprawie  przyjęcia  planów pracy na 2006 r. stałych komisji Rady Gminy.


 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591
z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz  z dnia  28 kwietnia 2003 r.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Przyjąć  plany  pracy na 2006 r. stałych komisji Rady Gminy stanowiące załączniki do uchwały od Nr 1 do Nr 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
   Załącznik Nr 1
   do Uchwały Nr XXXI/189/06
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia   27 marca  2006 r.

 Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady  Gminy Domaradz  na 2006 r.
1. I  kwartał.
  - analiza wykonania budżetu gminy za 2005 r.
- sprawozdanie  z działalności za 2005 r. oraz zatwierdzenie planu pracy
Gminnego  Ośrodka Kultury na 2006 r.
  -  sport i kultura  w gminie, 

 2.  II kwartał.
    - sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
   Opieki   Zdrowotnej
   -  funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie.
 
  3. III- kwartał .
- sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
   Społecznej,
- "Święto plonów"- współpraca w organizacji z Gminnym Ośrodkiem
   Kultury,
-   "Dni  Domaradza ".- pomoc Komisji w organizacji.

4.  IV kwartał .
- sprawozdanie z wykonania planu  pracy komisji za 2006r.
-  ustalenie planu pracy na 2007 r.,
   -    analiza projektu budżetu  na 2007 r i wypracowanie opinii.,
5. Opiniowanie ważniejszych projektów uchwał.
 
   Załącznik Nr 2   
   do Uchwały Nr XXXI/189/06
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia   27  marca  2006 r.

Plan pracy
Komisji Bezpieczeństwa   Publicznego
Rady  Gminy Domaradz na 2006 r.


 I-wszy kwartał :
  - kontrola przestrzegania  zasad usytuowania na terenie
gminy  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
    i warunków sprzedaży tych napojów.
 

 II-gi kwartał :   
- przegląd  dróg i mostów gminnych   
- analiza realizacji zadań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku
   - przegląd budynków mienia komunalnego

 III-ci kwartał   
- gospodarowanie mieniem komunalnym, przegląd wykonania
zadań   zaplanowanych w budżecie
IV- ty kwartał 
    - podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji
- projekt budżetu gminy na 2007 r.


   Załącznik Nr 3
   do Uchwały Nr XXXI/189/06
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia   27 marca  2006 r.

Plan pracy
Komisji Budżetu Rady Gminy Domaradz na 2006 rok

I-wszy kwartał :
1. Wykonanie budżetu za 2005 r.
 II-gi kwartał :
1. Analiza realizacji uchwał i wniosków.
2. Analiza materiałów przetargowych .
 III-ci kwartał :
1. Analiza bieżącego wykonania budżetu gminy.
2. Ocena realizacji inwestycji.
IV-ty kwartał :
1. Posumowanie pracy komisji za 2006 r.
2. Ustalenie planu pracy na 2007.
  4. Analiza i wypracowanie opinii do budżetu gminy na 2007 r.

Komisja w  miarę potrzeb  będzie  odbywała dodatkowe posiedzenia.  
 
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/189/06 
Rady Gminy Domaradz
z dnia   27 marca  2006 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej  na 2006 r.

   1. II kwartał
- analiza  realizacji  budżetu  za  2005 rok
- wydanie  opinii  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  wójtowi  gminy  Domaradz
   2. III kwartał
- analiza  realizacji  budżetu  za  I półrocze
   3. IV kwartał
- zaopiniuje  projekt  budżetu  na  2007 rok

Pozostałe  spotkania  Komisji  w  zakresie  kontroli  będą  się  odbywać  zgodnie  ze  statutem  gminy  Domaradz.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 czerwca 2024r. 23:44:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.