URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki nr 3-7 do uchwały budżetowej

Załączniki Nr 3-7
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY


Przychody: Kwota zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym 356 943 zł


Rozchody:


§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 280 000 złZałącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.


Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu

terytorialnego

Dochody

Dział Rozdz. §  Wyszczególnienie Kwota
750 75011 2010  Administracja publiczna


Urzędy Wojewódzkie

Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

59 000 zł


59 000 zł
 

59 000 zł

751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

943 zł


943 zł

943 zł

754 75414 6310 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

852  Opieka społeczna 341 500 zł
 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

8 000 zł

8 000 zł

 85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

226 300 zł

226 300 zł

85216
2010

 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacja celowa przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

27 500 zł

27 500 zł

85219
2010 Ośrodek pomocy społecznej

Dotacja celowa przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

79 700 zł

79 700 zł


 
Wydatki

Dział  Rozdział Wyszczególnienie Kwota
750

75011

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące 59 000 zł

w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagr. 59 000 zł

59 000 zł


59 000 zł

751  75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Wydatki bieżące 943 zł

943 zł

943 zł

754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Wydatki inwestycyjne

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

852 Opieka społeczna    341 500 zł
85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki bieżące 8 000 zł

 8 000 zł
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki bieżące 226 300 zł
226 300 zł
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Wydatki bieżące 27 500 zł
27 500 zł

  85319

Ośrodek pomocy społecznej

Wydatki bieżące 79 700 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 79 700 zł

79 700zł


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.

Wydatki na finansowanie zadań objętych limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny na rok 2004.


Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota 400 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 400 000 zł

1. Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Baryczy " 400 000 zł

Zwiększenie o 200 000 złotych wydatków na zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2004 pod nazwą Sala Sportowa w Baryczy.

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr IV/18/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. pod nazwą sala Sportowa w Baryczy w rubryce "Wydatki w latach" w roku 2004 kwotę "200 000 zł"" zastępuje się kwotą "400000 zł " na kontynuację budowy sali sportowej /wykonanie stanu surowego zamknięktnego/.


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.


Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok.


 

Szkoła Podstawowa Nr1 w Domaradzu (dział 801, rozdział 80101)

Przychody 50 000
Wydatki 53 000

Szkoła Podstawowa w Baryczy (dział 801, rozdział 80101)

Przychody 800
Wydatki 1 000

Szkoła Podstawowa Nr1 w Golcowej (dział 801, rozdział 80101)

Przychody 35 000
Wydatki 35 000

Szkoła Podstawowa Nr2 w Golcowej (dział 801, rozdział 80101)

Przychody 10 000
Wydatki 10 000

Gimnazjum w Domaradzu (dział 801, rozdział 80110)

Przychody 1 500
Wydatki 2 300
 


Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.


Zestawienie przychodów i wydatków funduszu celowego

/Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( dział 900, rozdział 90011):

Stan funduszu obrotowego na początek roku 11 600
 
Przychody 2 500

Wydatki 14 100

Stan funduszu obrotowego na koniec roku -
 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 12:31:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.