URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie
          Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.)
 
 
 
z a w i a d a m i a m
 
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn:  Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031”
 
            Na podstawie art.48 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący  projekt dokumentu, po uzgodnieniu z właściwymi organami, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania  na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy Domaradz, pismami z dnia 25.03.2022r., znak: RGG. 6220.3.2022. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022 – 2031.
           Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem z dnia 04.04.2022r.  znak: SNZ 9020.1.16.2022.RD oraz   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  pismem z dnia 06 września 2022r  znak: WOOS.410.1.13.2022.AP.6, po wnikliwym rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Domaradz, uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla projektu ww. dokumentu.
 
 
               Odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu ,,Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” wzięto pod uwagę  wynikające z ww.  ustawy, przesłanki określone w art. 48 oraz uwarunkowania określone w art. 49, a mianowicie charakter działań przewidzianych  w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skale oddziaływania na środowisko oraz cech obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
 
Projekt dokumentu pn: ,,Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – Gminy Domaradz
 Charakter planowanych w Strategii działań, rodzaj i skala oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem sugerują, że realizacja zadań proponowanych w dokumencie nie powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Przewidziane działania infrastrukturalne realizowane będą w celu poprawy jakości środowiska w perspektywie wieloletniej. Wskazane w projekcie
 
działania nie wyznaczają ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia  zagrożeń dla środowiska i ryzyka dla zdrowia ludzi.
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie zwalnia z ewentualnego obowiązku poddania odrębnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia mogącego zawsze  znacząco lub potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.
           
 Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:   Strategia Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia
 
                                                                                                     Wójt Gminy Domaradz
                                                                                                            Jan Kędra
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
RGG UZASADNIENIE DO OBWIESZCZENIA. Plik doc 18242
Podmiot publikujący
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-30 00:00
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-30 14:42
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 22:05:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.