URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Z A W I A D O M I E N I E

            Urząd  Gminy  w Domaradzu  działając  na  podstawie  art.  61  § 1  i § 4  ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm).
 
 
z a w i a d a m i a
 
 
że w dniu 23.09.2022 roku zostało wszczęte na wniosek wniesiony przez Gminę Domaradz, 36-230  Domaradz 345 postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod  nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap, na  działkach nr  ewid.:
8608, 8609/2.1498, 1705, 1724, 1753, 1771, 1772, 1774, 1821/2, 1826, 1837, 1838, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1847, 1848, 1849, 1850, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, 1872, 1873/1, 1874, 1875/1, 1875/2, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1896, 1898, 1900, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, 1912/2, 1916, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 1963, 1966, 1991, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006/1, 2007, 2008, 2009, 2011, 2025/1, 2025/2, 2026, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029, 2030, 2034, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2045/1, 2048, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2050/2, 2051/1, 2051/2, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2080, 2084, 2085, 2086, 2089, 2092/2, 2094, 2096, 2097, 2098, 2099/1, 2100, 2101, 2102, 2103, 2106, 2107/1, 2107/2, 2119, 2120, 2121, 2122, 2132, 2134, 2144, 2146, 2149, 2153, 2155/2, 2157, 2158, 2159/2, 2160, 2161, 2162, 2173, 2175, 2176, 2178, 2184/2, 2187, 2188, 2192, 2195, 2198/3, 2198/4, 2199/3, 2200, 2201, 2207/1, 2207/2, 2263, 2264, 2265, 2266, 2271/2, 2272, 2273, 2274/1, 2274/2, 2275, 2279, 2281, 2282/2, 2283/2, 2284, 2286, 2292/1, 2292/3, 2293, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2312, 2313/1, 2313/2, 2315/1, 2315/2, 2316/3, 2316/4, 2320, 2321, 2323/2, 2324/1, 2324/3, 2324/5, 2325/4, 2326/1, 2328/1, 2328/3, 2329/2, 2332/2, 2336, 2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2340/5, 2574, 2575, 2576, 2578/1, 2580/3, 2580/6, 2580/7, 2582, 2583/1, 2586, 2590/1, 2591/1, 2592/1, 2596, 2597, 2598, 2614/7, 2614/9, 2614/11, 2614/12, 2614/13, 2614/14, 2616, 2618, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2643/1, 2644/1, 2646/1, 2647, 2649/1, 2649/2, 2659, 2661, 2662, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679, 2680, 2682, 2683, 2684, 2685, 2688, 2691/1, 2691/2, 2693, 2694, 2702, 2703, 2704, 2705, 2709, 2711, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714, 2715, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838/1, 2839/1, 2839/2, 2840, 2841, 2842/2, 2842/3, 2843, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851/2, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858/1, 2858/2, 2860, 2862/1, 2863, 2864, 2865/1, 2865/2, 2866, 2867, 2868, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2943, 2977, 2978, 2979, 2981/1, 2981/2, 3034, 3036, 3037/1, 3038, 3040, 3102, 3107, 3109, 3110, 3111, 3225, 3267/1, 3268, 3272, 3273/1, 3273/2, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276, 3277, 3328, 3329, 3333, 3334/1, 3334/2, 3335, 3336, 3340, 3361, 3415/1, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421/4, 3422/1, 3422/2, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/3, 3482/4, 3482/6, 3483/1, 3483/3, 3484, 3485, 3486, 3496/1, 3499, 3507, 3508, 3594, 3598/2, 3599, 3601/1, 3601/3, 3602, 3603, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3610, 3611, 3612, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3616, 3617, 3618, 3619, 3664, 3736/1, 3736/2, 3737, 3738, 3740/1, 3741, 3743, 3744/1, 3744/2, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3749,  3802/1, 3802/2, 3803, 3804, 3913/3, 3914/3, 3915/3, 3916/1, 3916/2, 3917, 4006/1, 4007, 4008/2, 4011, 4012, 4109, 4402/1, 4402/2, 4402/3, 8096/2, 8096/4, 8096/5, 8096/6, 8097/1, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109/1, 8109/2, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115/2, 8116, 8136, 8142, 8143, 8144/3, 8157/1, 8157/3, 8157/4, 8158, 8159, 8160/1, 8160/2, 8160/3, 8161/1, 8161/2, 8163, 8172, 8178, 8179, 8183/1, 8185, 8186, 8193, 8194/1, 8204/1, 8204/2, 8204/3, 8204/4, 8204/5, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8219, 8261/1, 8261/2, 8262/1, 8262/2, 8263/1, 8263/2, 8264, 8265, 8266/1, 8267/1, 8267/2, 8268, 8271, 8272/1, 8272/2, 8285, 8286/1, 8287/1, 8287/4, 8287/6, 8288/1, 8289/1, 8290/1, 8291/1, 8293, 8295/2, 8297/9, 8298/1, 8299/1, 8305, 8306/3, 8312, 8313, 8332/11, 8332/12, 8332/14, 8334/1, 8334/2, 8335/1, 8335/2, 8336, 8337/1, 8337/2, 8351, 8367/1, 8367/2, 8368/1, 8368/4, 8369, 8397/1, 8398/1, 8398/2, 8399, 8400, 8401, 8402/1, 8402/2, 8402/3, 8403/2, 8408, 8449, 8450, 8455/1, 8456, 8457, 8458, 8459/1, 8459/2, 8477/1, 8477/2, 8478, 8479, 8481, 8482, 8489, 8490, 8491/1, 8492/1, 8496, 8525, 8526/4, 8526/6, 8526/8, 8526/9, 8526/11, 8526/13, 8526/16, 8527/1, 8529, 8530, 8535, 8536, 8537, 8540/2, 8542, 8545/1, 8567, 8568, 8572, 8573, 8574, 8575, 8659/1, 8660, 8662, 8663, 8665, 8666/2, 8669, 8670, 8671/1, 8671/2, 8672, 8674, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8843, 8844/2, 8844/3, 8844/4, 8846, 8849/1, 8855, 8859/2, 8860/1, 8863/1, 8863/2, 8864/1, 8864/2, 8866/1, 8866/2, 8867, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882/1, 8883, 8885, 8886, 8888, 8889, 8891/1, 9001, 9002, 9013, 9014, 9035/1, 9035/2, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9086, 9087/2, 9089, 9201, 9208, 9213, 9214/1, 9214/2, 9215, 9227/1, 9227/2, 9228/1, 9228/2, 9229, 9230/7, 9230/9, 9230/11, 9231, 9233, 9238/3, 9240, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9321/1, 9322/4, 9323/3, 9323/4, 9324, 9325, 9327, 9328, 9329, 9334, 9424, 9425, 9426, 9427/1, 9428/1, 9519/1, 9519/2, 9520/1, 9523, 9546, 9547/1, 9547/2, 9548, 9549/2, 9549/3, 9549/4, 9550/1, 9552, 9842, 12019, 12020/1, 12020/2, 12021, 12022
            W ciągu  7 dni od daty otrzymania niniejszego  zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 19 (II piętro) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi prowadzenia postępowania administracyjnego oraz złożyć wyjaśnienia i wnioski mogące mieć wpływ na wydanie decyzji w toczącym  się  postępowaniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikujący
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2022-09-23 00:00
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-23 20:59
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 13:21:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.