Wynik ogłoszenia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz

ZP.271.1.2020                                                                                             Domaradz, 2020-05-04

 

                                            ZAWIADOMIENIE

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam o
 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Domaradz

Domaradz 345
36-230 Domaradz
Osoba upoważniona do kontaktów:   Wójcik Katarzyna,  Obłój Janusz
Telefon/faks:                                      13 43 47 041
e-mail:                                                            gmina@domaradz.pl
 
Nazwa nadana zamówieniu:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz”
 
NAZWA I ADRES WYBRANEGO WYKONAWCY: 
Nazwa: Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek
Adres:                  ul. Rzeszowska 60, 38-120 Czudec
e-mail: edward.kwiek@wp.pl
 
NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt
w kryterium cena oferty
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji
 
Razem:
1 Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek
ul. Rzeszowska 60, 38-120 Czudec
60,00 40,00 100,00
2 Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc
Kosina 750, 37-112 Kosina
0,00 0,00 0,00
3 Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o.
36-046 Zgłobień 15
34,62 40,00 74,62
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe KILBUD Barbara Bieniasz 37-127 Krzemienica 333 50,35 40,00 90,35
5 Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek
Bilsko 198 33-314 Łososina Dolna
30,77 40,00 70,77
6 Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek
ul. Św. Jana 4 38-120 Czudec
43,13 40,00 83,13
7 Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Rość Dawid Sp. J.
ul. Kwiatkowskiego 6 35-311 Rzeszów
44,60 40,00 84,60
8 Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski
38-121 Pstrągowa 340
52,93 40,00 92,93
9 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie SA.
ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno
48,55 40,00 88,55
10 FHU WODNIK TS Tomasz Socha
Lipiny 76, 39-220 Pilzno
40,23 40,00 80,23
 
 
Uzasadnienie:
 
            Wybrana została oferta spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów przez Komisję Przetargową z punktu widzenia kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
            Na podstawie art. 91, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


WÓJT GMINY Domaradz
Jan Kędra

Data dodania: 2020-05-05 11:35

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja BiOZ - Sieć wodociągowa Domaradz 453.25 KbPlik pdf
2. KOPIA MAPY TOPOGRAFICZNEJ 954.02 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie nr 527610 665.26 KbPlik pdf
4. Opis techniczny - Sieć wodociągowa Domaradz 884.12 KbPlik pdf
5. Przedmiar Wodociąg Domaradz I ETAP 219.71 KbPlik pdf
6. Przedmiar Wodociąg Domaradz II ETAP 220.75 KbPlik pdf
7. Przedmiar Wodociąg Domaradz Koszty kwalifikowane I ETAP 215.68 KbPlik pdf
8. Przedmiar Wodociąg Domaradz Koszty kwalifikowane II ETAP 215.72 KbPlik pdf
9. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 02.04.2020 2.79 MBPlik pdf
10. Rys.1 386.12 KbPlik pdf
11. Rys.2 388.35 KbPlik pdf
12. Rys.3 387.53 KbPlik pdf
13. Rysunki 22.00 BPlik zip
14. SIWZ budowa sieci Domaradz 888.54 KbPlik pdf
15. Strona tytułowa 579.49 KbPlik pdf
16. STWiOR 711.98 KbPlik pdf
17. Warunki techniczne PZMiUW 400.78 KbPlik pdf
18. Z1 2.69 MBPlik pdf
19. Z2 1.01 MBPlik pdf
20. Z3 1.28 MBPlik pdf
21. Z4 3.85 MBPlik pdf
22. Z5 2.15 MBPlik pdf
23. Z6 2.02 MBPlik pdf
24. Z7 1.74 MBPlik pdf
25. Z8 2.34 MBPlik pdf
26. Z9 3.39 MBPlik pdf
27. Zaktualizowany Przedmiar Wodociąg Domaradz I ETAP 224.05 KbPlik pdf
28. Zaktualizowany Przedmiar Wodociąg Domaradz II ETAP 226.03 KbPlik pdf
29. Zaktualizowany Przedmiar Wodociąg Domaradz Koszty kwalifikowane I ETAP 219.19 KbPlik pdf
30. Zaktualizowany Przedmiar Wodociąg Domaradz Koszty kwalifikowane II ETAP 222.49 KbPlik pdf
31. Zał 1 Formularz oferty 92.50 KbPlik doc
32. Zał 2 Oświadczenie wykonawcy 86.00 KbPlik doc
33. Zał 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 74.00 KbPlik doc
34. Zał 4 Wykaz wykonanych robót 76.00 KbPlik doc
35. Zał 5 Wykaz osób 75.00 KbPlik doc
36. Zał 6 Projekt umowy woda 677.25 KbPlik pdf