Przebudowa drogi gminnej Barycz – Stara Szkoła Nr 115614R w miejscowości Barycz w km 0+000-0+990
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-11-26 10:55:28: Dodano wynik do przetargu
2019-11-06 13:43:44: Dodano plik Ogłoszenie nr 540238283.doc
Więcej >>>
2019-11-06 13:25:36: Dodano plik Zał 6 Zmieniony Projekt umowy Barycz Stara Szkoła.pdf
2019-11-06 13:25:36: Dodano plik Zał 1 Zmieniony Formularz oferty.doc
2019-11-06 13:25:36: Dodano plik Modyfikacja treści SIWZ.pdf
2019-10-28 15:02:06: Dodano plik Ogłoszenie nr 615612.doc
2019-10-28 14:59:17: Dodano plik 05_STWiORB.pdf
2019-10-28 14:59:17: Dodano plik 03_PR.pdf
2019-10-28 14:59:17: Dodano plik 02_PSOR.pdf
2019-10-28 14:59:17: Dodano plik 01_PBW.pdf
2019-10-28 14:58:31: Dodano plik Zał 6 Projekt umowy Barycz Stara Szkoła.pdf
2019-10-28 14:58:31: Dodano plik Zał 5 Wykaz osób.doc
2019-10-28 14:58:31: Dodano plik Zał 4 Wykaz wykonanych robót.doc
2019-10-28 14:58:31: Dodano plik Zał 3 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
2019-10-28 14:58:31: Dodano plik Zał 2 Oświadczenie wykonawcy.doc
2019-10-28 14:58:31: Dodano plik Zał 1 Formularz oferty.doc
2019-10-28 14:58:31: Dodano plik SIWZ Przebudowa drogi Barycz Stara Szkoła.pdf

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:
Ogłoszenie nr 615612-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.
Gmina Domaradz: Przebudowa drogi gminnej Barycz – Stara Szkoła Nr 115614R w miejscowości Barycz w km 0+000-0+990
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Data wpłaty wadium:
2019-11-14 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
PublikującyJanusz Obłój 2019-10-28 14:50:00
Modyfikował(a) Janusz Obłój 2019-11-26 10:55:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ Przebudowa drogi Barycz Stara Szkoła 8.13 MBPlik pdf
2. Zał 1 Formularz oferty 50.50 KbPlik doc
3. Zał 2 Oświadczenie wykonawcy 46.50 KbPlik doc
4. Zał 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 34.50 KbPlik doc
5. Zał 4 Wykaz wykonanych robót 36.00 KbPlik doc
6. Zał 5 Wykaz osób 34.50 KbPlik doc
7. Zał 6 Projekt umowy Barycz Stara Szkoła 463.61 KbPlik pdf
8. 01_PBW 6.17 MBPlik pdf
9. 02_PSOR 3.21 MBPlik pdf
10. 03_PR 394.11 KbPlik pdf
11. 05_STWiORB 1.42 MBPlik pdf
12. Ogłoszenie nr 615612 77.00 KbPlik doc
13. Modyfikacja treści SIWZ 295.00 KbPlik pdf
14. Zał 1 Zmieniony Formularz oferty 50.50 KbPlik doc
15. Zał 6 Zmieniony Projekt umowy Barycz Stara Szkoła 463.38 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie nr 540238283 24.00 KbPlik doc

Rejestr zmian